NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 62,09 EUR
skladom
naša cena 10,13 EUR
skladom
naša cena 19,99 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 24,99 EUR
skladom
naša cena 242,87 EUR
skladom
naša cena 26,99 EUR
skladom

KONTAKTY

AK SPORT s.r.o.
Dr. Clementisa 1176/44
909 01 Skalica
info@aksport.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom na sídle www.aksport.sk je obchodná spoločnosť AK SPORT s.r.o. so sídlom Dr. Clementisa 1176/44, 90901 Skalica, IČO: 47163526, IČ DPH: SK2023769616, telefón: 0940744516. Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vydaného okresným súdom Trnava Oddiel: sro, Vložka číslo: 31675/T

Dozorným orgánom je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre trnavský kraj


Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.

Potvrdenie objednávky

Po vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte kontaktujte nás emailom na info@aksport.sk

Expedičné lehoty

Objednávky vybavujeme priebežne (čo najskôr), zvyčajne do 1 až 3 dní. Doba expedície ( čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi ) sa pohybuje v intervale od 3 do 8 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania vás budeme operatívne informovať a dohodneme  sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar vám zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

Poštovné a balné

Slovenská pošta - Balík na poštu                       3,99€

Slovenská pošta - Expres kurier na adresu           5,99€

 

Pri produktoch označených DOPRAVA ZADARMO bude tovar expedovaný len slovenskou poštou ako Balík na poštu

 

Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z troch spôsobov:
1. Platba na účet - zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky.

2. Dobierka - platí sa pri doručení objednávky.

3. Platba kreditnou kartou z účtu Pay Pal

Ak si zákazník zvolí prvý spôsob platby (platba na účet), následne mu zašleme číslo účtu a variabilný symbol, ktorý uvedie do platobného formulára. Sme plátcami DPH. Všetky ceny sú konečné (vrátane DPH).

Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@aksport.sk . Do predmetu správy napíšte STORNO. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť na váš účet.

V prípade, že si zákazník nevyzdvihne zásielku na pošte bez udania dôvodu, súhlasí so zverejnením údajov (meno a priezvisko, mesto, emailová adresa) v sekcii nespoľahlivých zákazníkov a zároveň už týmto zákazníkom odmietame kedykoľvek poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred. Zákazník zároveň súhlasí s vymáhaním škod, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na poštovné a poplatky za uskladnenie zásielky na pošte ako i na sklade).

Neprebratá zásielka bude kupujúcemu po dohode (uprednostňujeme telefonickú komunikáciu) zrušená alebo obratom znova odoslaná po zaplatení prevodom z účtu na náš účet. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:


-písomné nás kontaktujte
-tovar musí byť v nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý, poškodený
-tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, návod, záručný list, atď.) spolu s dokladom o kúpe

Tovar doporučujeme posielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Neposielajte ho na dobierku! Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z

Vzor oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie zmluvy:

OZNÁMENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: .................................................... 
Dátum objednania:.............................. dátum prijatia tovaru: .................................................. 
Meno a priezvisko kupujúceho:................................................................................................... 
Adresa kupujúceho:..................................................................................................................... 

Dátum .............. 
Podpis kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ................................ 

Príloha: fotokópia (sken) faktúry 

Reklamácie

Ak chcete u nás kúpený tovar reklamovať, bezodkladne nás kontaktujte emailom alebo telefónom. Budeme vás informovať o ďalšom postupe. Zákazník si musí tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

V prípade, že nemá zásielka viditeľne poškodený obal a zistíte poškodenie tovaru až doma, je nutné kompletnú zásielku aj s obalom a faktúrou zobrať na Vašu poštu a spísať reklamačný protokol v deň prebratia zásielky alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky!

Následne Vám Slovenská Pošta/Dopravca vráti finančné prostriedky v plnej hodnote v zmysle ich VOP, zvyčajne je to do 14 dní.

V prípade uplatnenia reklamácie platí bežný reklamačný postup. Zákazník zašle reklamovaný tovar na našu adresu poštou. Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v pevnom a nepoškodenom balení a s priloženým dokladom o kúpe.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť AK SPORT s.r.o., Dr. Clementisa 1176/44, 90901 Skalica ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.fitsport.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, j realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
 • identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
 • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
 • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
 • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim, .
 • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na našich prevádzkach, informačnom letáku a/alebo na portáli výlučne, ak kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.
 • Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.
  Poučenie:
  Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Záverečné ustanovenia:

Tieto podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.22/2004 Z.z o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.9. 2015


Kontakt

AK SPORT s.r.o.
Dr. Clementisa 1176/44
909 01 Skalica

IČO: 47 163 526
IČ DPH: SK2023769616

email: info@aksport.sk

Platné v Slovenskej republike.

 

YzllZW